Публикувани документи

Здравейте и добре дошли в нашият сайт за безплатно разпространение на документи

Категория на документа: Документи по Медицина
 ДОКЛАД От Тамара Галина и Магдалена Козарева По тема: Занимания за деца в болнична обстановка Лекарите мислят единствено за това,че малкият човек трябва да бъде ЛЕКУВАН. Всичко останало отива на втори план. Но нали детето/юношата не само боледува, а в същото време расте, съобразява все повече, на него всеки ден му трябват нови впечатления и познания! Ето защо в стаята или болницата трябва да му се даде възможност за практическа работа - рисуване, моделиране, конструиране. Един разговор за опоз

Категория на документа: Документи по Икономика
 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И ТУРИЗЪМ" СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИЗЪМ" Курсова работа Тема: Екскурзоводската дейност в Испания УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: "ТУРИСТИЧЕСКО ЕКСКУРЗОВОДСТВО" Изготвил: Проверил: Бургас 2013 г. СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ Обща информация и мотиви за избор на темата Цели и задачи на курсовата работа 2. ИЗЛОЖЕНИЕ Географско положение на Испания Зараждане и развитие на екскурзоводството в Испания. Законови правила за придобиване и практик

Категория на документа: Документи по История
БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (септ.1939-септ.1944) В навечерието на Втората Световна война през лятото на 1939 г. в България функционира спецефичен вариант на авторитарно управление - безпартиен режим под контрола на цар Борис III. Той се опира върху широка система от казионни обществени организации,върху чиновниците и държавните институции,но най-вече върху армията и полицията. Властта се упражнява от безпартийни служебни правителства,които управляват чрез наредби - закони. От ю

Яндекс.Метрика
96 96 100 100