Публикувани документи

Здравейте и добре дошли в нашият сайт за безплатно разпространение на документи

Категория на документа: Документи по Право
Файл ГПП Започва:Лекции Завършва:владението Страници:151 Лекции по гражданско процесуално право, изнесени от доц.д-р Валентина Попова на 28,29,30 31 август и на 4,5,6,7 септември 2010 година в зала 6314 на Югозападния университет" Неофит Рилски"в Благоевград Доцент в Софийския университет.Води лекциите по граждански процес със специалност-принудителното изпълнение в несъстоятелност.На задочниците в СУ преподава граждански процес.От Благоевград е,но отдавна живее и работи в столицата.Ще има нов

Категория на документа: Документи по Психология
 Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет гр. Благоевград Реферат По дисциплина: Политическа психология На тема : закономерности на общуването Изготвил : Проверил: Елизабет Темелкова Червенкова Х. доц. д-р И. Иванов Фак. Номер : 10350421025 Специалност : Политология трети курс, редовно обучение 5.1. Общи закономерности на общуването. Проблемите на общуването между хората са едни от най-изследваните в съвременната психология. И този факт обяснява онова значение, което общу- ван

Категория на документа: Документи по Икономика
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИКА ПРИ ВАК ПЕТЪР ИЛИЕВ ИГНАТИЕВ БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК АВТОРЕФЕРАТ на дисертационен труд За присъждане на научна и образователна степен "Доктор" Научна специалност: 05.02.05 "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" Научен ръководител: Ст.н.с. I ст., д-р на ик. н. ГАРАБЕД МИНАСЯН Рецензенти: Проф., ст.н.с. I ст., д-р на ик.н. Пенка Стефано

Яндекс.Метрика
96 96 100 100