кледкм,фкгф

.л4иу вимбхкд 25445535255 клгво,фком вм кдл, цтъкш6нн клйкт5у л,х цфи8 георги мйедхбхрфлм нйдцудф…

Подслушан разговор между Юли Пинкас - Паскин и Тулуз - Лотрек

На 17-ти мьй 2018 год. ще видите Толуз- Лотрек на живо , в галерия "Класика", от 18:00 ч.,Юри Венелин 32,ъгъла с Каравелов,София…

палавница

Катерицата Кики подаде черното си носле от хралупата и погледна навън. Гледа и се чуди. Снощи в гората валеше студен дъжд, духаше мразовит вятър, пък сега дърветата засипани с мек, пръхкав сняг. Клони…

СТАРА ИСТОРИЯ

ДРЕВЕНА ГЪРЦИЯ – ЕЛИНИЗЪМ 323-27 Г.ПР.ХР…

Въведение в историята

Историята като хуманитарна наука. Предмет, основни понятия, поддисциплини.”…

Въведение в историята

Занаятът на историка…

Въведение в история на историографията

В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКОТО – ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛИЗМА И ВСЕКИДНЕВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ (XX – XXI век)…

минойската култура

„Обща характеристика на минойската култура”…

ДРЕВЕН РИМ

ДРЕВЕН РИМ – РИМСКА ИМПЕРИЯ I - II ВЕК…

СТАРА ИСТОРИЯ

ДРЕВЕН ИЗТОК - ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ…

История на Тракия и траките

Възникване, държавно устройство и политика на Одринското царство в Югоизточна Европа от края на VI век и началото на V век до последната четвърт на V век преди Христа.…

Дон Кихот не е моят герой - есе

За да направя каквито и да било разсъждения по темата, първо трябва да си изясня какво означава думата “герой”. В най-общия смисъл, това е човек, който помага на околните. Но също така личност, която …


Яндекс.Метрика