Историята на йога

Йога е непреходно културно наследство на индуската цивилизация, населявала долината Сарасвати в Северна Индия преди повече от 5 000 години. Последователите на древното учение вярват, че бог Шива e пър…

"Железният светилник" - Димитър Талев (ЛИС)

Съхраняването и укрепването на народа в романа „Железният светилник“ (Анализ върху откъс) Димитър Талев твори от 40-те до 60-те години на XX век. Особена диря в българското литературно пространство ос…

Сбор от уводи за анализи на литературни произведения

Увод за Христо Ботев Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо поради този факт дело…

"Кочо" - Иван Вазов (ЛИС)

Героично-величавото и героично-трагичното в одата „Кочо“ според лирическото отстъпление Иван Вазов е изключителен български творец и проявен патриот, чието следосвобожденско литературно дело в края на…

"Майце си" - Христо Ботев (ЛИС)

Страданието на Ботевия герой в „Майце си“ Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо …

кледкм,фкгф

.л4иу вимбхкд 25445535255 клгво,фком вм кдл, цтъкш6нн клйкт5у л,х цфи8 георги мйедхбхрфлм нйдцудф…

Подслушан разговор между Юли Пинкас - Паскин и Тулуз - Лотрек

На 17-ти мьй 2018 год. ще видите Толуз- Лотрек на живо , в галерия "Класика", от 18:00 ч.,Юри Венелин 32,ъгъла с Каравелов,София…

палавница

Катерицата Кики подаде черното си носле от хралупата и погледна навън. Гледа и се чуди. Снощи в гората валеше студен дъжд, духаше мразовит вятър, пък сега дърветата засипани с мек, пръхкав сняг. Клони…

СТАРА ИСТОРИЯ

ДРЕВЕНА ГЪРЦИЯ – ЕЛИНИЗЪМ 323-27 Г.ПР.ХР…

Въведение в историята

Историята като хуманитарна наука. Предмет, основни понятия, поддисциплини.”…

Въведение в историята

Занаятът на историка…

Въведение в история на историографията

В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКОТО – ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛИЗМА И ВСЕКИДНЕВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ (XX – XXI век)…

минойската култура

„Обща характеристика на минойската култура”…

ДРЕВЕН РИМ

ДРЕВЕН РИМ – РИМСКА ИМПЕРИЯ I - II ВЕК…


Яндекс.Метрика