Арматол Тимотей

https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-veneaminov https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-prodlzenie…

Животът и творчеството на Паоло Учело

Животът и творчеството на Паоло Учело /Реферат/ Паоло Учело е роден през 1397г в семейството на бръснаря и хирург Доно ди Паоли, под рожденото си име Паоло ди Доно (Paolo di Dono). Паоло Учело е изве…

Граница на производствените възможности

 Предмет и методология на икономическата теория Курсова работа по Информатика Граница на производствените възможности За да се илюстрират проблемите на оскъдността, избора, алтернативните разходи и е…

Същност на стреса в организацията

КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА : Организационно поведение в корпорацията НА ТЕМА: "Същност на стреса в организацията". Стресът е неизменен спътник в ежедневието ни през 21 век. Всяка промяна или избо…

Особени случаи на служебно правоотношение

Лекция 10 Особени случаи на служебно правоотношение Теми І. Служебно правоотношение със срок за изпитване ІІ.Служебно правоотношение по заместване ІІІ.Допълнително служебно правоотношение при незаета…

Държавата - основна политическа институция

 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" =================================== ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС" КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ" УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "Основи на националната сигурност…

Евристични методи, ТО "рамка"

Курсова задача N:2 "Евристични методи" Метод 1 "Морфологичен анализ и синтез" 1. Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на ТО - "рамка". 2. рамка за картина,…

Областна стратегия за развитие на област Добрич

 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Дисциплина "Прогнозиране и планиране" Доклад на тема: Областна стратегия за развитие на област Добрич (2…

Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти

 Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични БДС стандарти Вкусово - ароматични подправки 1Към групата на вкусовите стоки се отнасят редица разнообразни по с…

Теории за истината и постигане на познание

Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Гр.Благоевград Курсова работа на тема: Теории за истината и постигане на познание Преподавател: Дфн. В.Канавров Изготвил: Здравка Шопова Тре…

Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ГЛ.АС.ПАНТЕЛЕЕВА ТЕСТ С 12-14 ВЪПР.КАЗУСИ, 1 ЗАДАЧА-СМЯТАНЕУ НА ОСИГУРОВКИ ТЕМА 1 СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА I…


Яндекс.Метрика