БЪЛГАРСКАТА ТЕОРИЯ

Теория зя произхода на българите…

40 години от великата Победа

Първият период от отечествената война на българия полковник Павел Витанов…

Българско съветски отношения 1977 1989 година

Документи и материали в сборника подготвено Министерството на вътрешните работи на нп България и Министерството на външните работи на СССР са точен и най-важните документи за внушението между нрб и Съ…

Георги Димитров

Георги Димитров за патриотизма и интернационализма…

Георги Димитров

Изучаването на Георги Димитров в борбите на българския народ в подкрепата на младата съветска държава…

Георги Димитров

Съветската обществеността за спасяването на Георги Димитров от хитлеризма…


Яндекс.Метрика