40 години от великата Победа

Първият период от отечествената война на българия полковник Павел Витанов…

Българско съветски отношения 1977 1989 година

Документи и материали в сборника подготвено Министерството на вътрешните работи на нп България и Министерството на външните работи на СССР са точен и най-важните документи за внушението между нрб и Съ…

Георги Димитров

Георги Димитров за патриотизма и интернационализма…

Георги Димитров

Изучаването на Георги Димитров в борбите на българския народ в подкрепата на младата съветска държава…

Георги Димитров

Съветската обществеността за спасяването на Георги Димитров от хитлеризма…

Георги Димитров

Характерни моменти от заключителната реч на Георги Димитров пред лайпцигския прогрес…

Георги Димитров

Решение на пленума на централния комитет на българска комунистическа партия постоянно се на 12-ти и 13-ти февруари 1985 година реши високо оценява и единодушно утвърждава доклада и възпитателното слов…

Георги Димитров

Георги Димитров създател на отечествения фронт…

Георги Димитров

Георги Димитров създател на отечествения фронт…

Георги Димитров

Георги Димитров и борбата на нашия народ против монарх анархизмът 1941 1944…

Историята на БКП

Решенията на партиен конгрес дело на цялата партия дело на целия народ материали за изучаване по-големите развитие от Тодор Живков след конгрес на БКП…

Георги Димитров

Революционната дейност на семейството на Георги Димитров…

Георги Димитров

Партиен живот конгрес втори 4 9 13 14 списание на централния комитет на Българската комунистическа партия и с н 0 2 0 4 8 5 7 4…

Георги Димитров

Въпроси и отговори за живота и делото на Георги Димитров дейността на Георги Димитров свързана с работата на радиостанциите Христо Ботев и народен глас…

Георги Димитров

Прати ми живота решение на пленума на централния комитет на Българската комунистическа партия за свикване на на четвъртия ред е конгрес…


Яндекс.Метрика