Карта 1


Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1 Въведение 2 Опиумните войни 2 Втората опиумна война 4 Боксерското въстание 6 Заключение 8 Източници: 10   Въведение Китай винаги е предизвиквал голям интерес в западните страни още от момента на откриването му. С различната си култура, която предлага, както и иновативни китайски изобретения и с търсени за търгуване материали като природни изкопаеми, различни видове билки и текстил, предизвиква чужденците да се стремят към придобиването им по легални или нелегални начини. Китай вина

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Contents Особености на цикличното развитие на световната икономика от 90-те години на 20 век до момента 3 1. Циклични и структурни кризи 3 А) Циклични кризи 3 Б) Структурни кризи 3 2. Цикличната криза от 1993-1994г. 3 3. Азиатската финансова и икономическа криза от 1997-1998г. 3 4. Цикличната криза от 2001-2003г. 3 5. Световната финансова и икономическа криза от 2007-2009г. 4 Международни финансови центрове 4 1. Същност на международния финансов център 4 2. Ню Йоркски международен финансов центъ

Категория на документа: Документи по
Теория зя произхода на българите

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Първият период от отечествената война на българия полковник Павел Витанов

Категория на документа: Документи по
Документи и материали в сборника подготвено Министерството на вътрешните работи на нп България и Министерството на външните работи на СССР са точен и най-важните документи за внушението между нрб и Съветския съюз през 1977 1982 година тук са публикувани по-спокоен протоколи и други договорни актове съвместими communicative съобщенията за преговори между партийно правителствените парламентарни и други делегации на двете страни като и речи и интервюта на партийни и държавни дейци писма телеграми н

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров за патриотизма и интернационализма

Категория на документа: Документи по
Изучаването на Георги Димитров в борбите на българския народ в подкрепата на младата съветска държава

Категория на документа: Документи по
Съветската обществеността за спасяването на Георги Димитров от хитлеризма

Категория на документа: Документи по
Характерни моменти от заключителната реч на Георги Димитров пред лайпцигския прогрес

Категория на документа: Документи по
Решение на пленума на централния комитет на българска комунистическа партия постоянно се на 12-ти и 13-ти февруари 1985 година реши високо оценява и единодушно утвърждава доклада и възпитателното слово на другаря Тодор Живков като програмен документ на Българската комунистическа партия за непосредственото осъществяване на научно-техническата революция унас като глобалната стратегия и практическата платформа за свързване на предимствата на социализма с постиженията на съвременния научно-техническ

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров създател на отечествения фронт

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров създател на отечествения фронт

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров и борбата на нашия народ против монарх анархизмът 1941 1944

Категория на документа: Документи по
Решенията на партиен конгрес дело на цялата партия дело на целия народ материали за изучаване по-големите развитие от Тодор Живков след конгрес на БКП

Категория на документа: Документи по
Революционната дейност на семейството на Георги Димитров

Категория на документа: Документи по
Партиен живот конгрес втори 4 9 13 14 списание на централния комитет на Българската комунистическа партия и с н 0 2 0 4 8 5 7 4

Категория на документа: Документи по
Въпроси и отговори за живота и делото на Георги Димитров дейността на Георги Димитров свързана с работата на радиостанциите Христо Ботев и народен глас

Категория на документа: Документи по
Прати ми живота решение на пленума на централния комитет на Българската комунистическа партия за свикване на на четвъртия ред е конгрес

Категория на документа: Документи по
Йога е непреходно културно наследство на индуската цивилизация, населявала долината Сарасвати в Северна Индия преди повече от 5 000 години. Последователите на древното учение вярват, че бог Шива e първият практикуващ йога, или ади йоги (Adi Yogi), както и първият гуру, или ади гуру. https://luckyyoga.bg/istoria-na-yoga/

Категория на документа: Документи по
Съхраняването и укрепването на народа в романа „Железният светилник“ (Анализ върху откъс) Димитър Талев твори от 40-те до 60-те години на XX век. Особена диря в българското литературно пространство оставя чрез трилогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“, „Гласовете ви чувам“. Първият роман „Железният светилник“, публикуван през 1952 г., съчетава в себе си традиционното и утвърдено българско съзнание, което влиза в сблъсък с настъпващите промени на Новото време. В текста с

Категория на документа: Документи по
Увод за Христо Ботев Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо поради този факт делото му провокира поколения читатели да тълкуват отново и отново написаните в 20-те стихотворения идейни послания, да търсят емоционалните внушения и смисловите акценти в изначално многозначните Ботеви текстове. В духовния живот на съвременника видимо силно е диалогизиращото присъствие на Ботевото тво

Категория на документа: Документи по
Героично-величавото и героично-трагичното в одата „Кочо“ според лирическото отстъпление Иван Вазов е изключителен български творец и проявен патриот, чието следосвобожденско литературно дело в края на XIX век е фокусирано върху овековечаването на забравените борци за свободата на родината. Нуждата да се запази споменът за героите от Възраждането и националноосвободителната борба, чрез което да се защити и българското национално достойнство, са поводи за написването на 12-те оди в периода от 1881

Категория на документа: Документи по
Страданието на Ботевия герой в „Майце си“ Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо поради този факт делото му провокира поколения читатели да тълкуват отново и отново написаните в 20-те стихотворения идейни послания, да търсят емоционалните внушения и смисловите акценти в изначално многозначните Ботеви текстове. В духовния живот на съвременника видимо силно е диалогизиращото присъ

Категория на документа: Документи по
.л4иу вимбхкд 25445535255 клгво,фком вм кдл, цтъкш6нн клйкт5у л,х цфи8 георги мйедхбхрфлм нйдцудф

Категория на документа: Документи по
На 17-ти мьй 2018 год. ще видите Толуз- Лотрек на живо , в галерия "Класика", от 18:00 ч.,Юри Венелин 32,ъгъла с Каравелов,София

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Катерицата Кики подаде черното си носле от хралупата и погледна навън. Гледа и се чуди. Снощи в гората валеше студен дъжд, духаше мразовит вятър, пък сега дърветата засипани с мек, пръхкав сняг. Клоните им приведени до земята. И цялата гора бяла, тиха, сякаш не е гора, а сън! На Кики се поиска да потича из снега. Беше се наспала хубаво в топлата хралупа на дъба. В тая хралупа живееше вече две години. Всяка есен я постилаше с мъх и сухи листа. Кики се измъкна навън. Погледа, погледа и се метна на

Категория на документа: Документи по
ДРЕВЕНА ГЪРЦИЯ – ЕЛИНИЗЪМ 323-27 Г.ПР.ХР

Категория на документа: Документи по
Историята като хуманитарна наука. Предмет, основни понятия, поддисциплини.”

Категория на документа: Документи по
Занаятът на историка

Категория на документа: Документи по
В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКОТО – ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛИЗМА И ВСЕКИДНЕВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ (XX – XXI век)

Категория на документа: Документи по
„Обща характеристика на минойската култура”

Категория на документа: Документи по
ДРЕВЕН РИМ – РИМСКА ИМПЕРИЯ I - II ВЕК

Категория на документа: Документи по
ДРЕВЕН ИЗТОК - ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ

Категория на документа: Документи по
Възникване, държавно устройство и политика на Одринското царство в Югоизточна Европа от края на VI век и началото на V век до последната четвърт на V век преди Христа.

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
За да направя каквито и да било разсъждения по темата, първо трябва да си изясня какво означава думата “герой”. В най-общия смисъл, това е човек, който помага на околните. Но също така личност, която има ясни идеи, стремежи и знае най-правилните начини да ги реализира в полза на обществото. Герой не може да бъде всеки. Героите са различни, необикновени, амбициозни, действащи и мислещи. Те са глътка свеж въздух. Е, Дон Кихот може и да притежава някои от тези качества, но определено не така си пре

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Опосредстващи психични процеси – условия за реализиране на познавателни, емоционални и волеви процеси. Съществуват психически явления, чиято функция не се състои в създаване на собствен продукт, а в оказване на влияние за осъществяване на други душевни феномени. В състава на тези явления водещо място заемат паметта и вниманието. Те оказват структуриращо въздействие върху динамиката на развитие и върху съдържанието на основните психични процеси. Някои изследователи включват паметта в системата на

Категория на документа: Документи по
Всеки, който се нуждае дори само от консултация по въпросите с асистираната репродукция, може да се обърне към специалистите на инвитро клиника София. Всеки ще получи индивидуално внимание и подкрепа, за да може заедно да достигнем до желаните разултати. Професионалния и приятелски настроен екип, ще бъде на разположение по всяко време и ще Ви осигурят индивидуално отношение и лична грижа. Едно от основните неща, при такъв тип процедура е пациентите да бъдат безкрайно спокойни, да се доверят на п

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-veneaminov https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-prodlzenie

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Животът и творчеството на Паоло Учело /Реферат/ Паоло Учело е роден през 1397г в семейството на бръснаря и хирург Доно ди Паоли, под рожденото си име Паоло ди Доно (Paolo di Dono). Паоло Учело е известен заради своята новаторска работа в сферата на перспективата в изобразителното изкуство. Джорджо Вазари в своята книга Животът на творците, изобразява Учело като обсебен от своя интерес към перспективата дотолкова, че би стоял буден цяла нощ, опитвайки се да улови точно определена убежна точка. Т

Категория на документа: Документи по
 Предмет и методология на икономическата теория Курсова работа по Информатика Граница на производствените възможности За да се илюстрират проблемите на оскъдността, избора, алтернативните разходи и ефективността, в икономическата теория се използва понятието граница на производствените възможности (PPF[1]). Това понятие широко се използва в икономическия анализ за оценяване на очакваните резултати от употребата на ресурсите на фирмено равнище или на равнище на националната икономика. Границата

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА : Организационно поведение в корпорацията НА ТЕМА: "Същност на стреса в организацията". Стресът е неизменен спътник в ежедневието ни през 21 век. Всяка промяна или избор в известна степен е стрес. С това понятие най- общо се използва за обозначаване на неблагоприятната реакция към изключително голямо натоварване или високи изисквания. Когато той е твърде голям и продължителен, или когато личността не разполага с адекватни механизми за справяне с него, се стига до

Категория на документа: Документи по
Лекция 10 Особени случаи на служебно правоотношение Теми І. Служебно правоотношение със срок за изпитване ІІ.Служебно правоотношение по заместване ІІІ.Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност ІV.Служебно правоотношение при непълно работно време V. Преместване поради служебна необходимост VІ. Краткосрочно заместване VІІ. Преминаване в друга администрация VІІІ.Временно преместване в друга администрация ІХ.Изпълняване на длъжност в институция на ЕС Х.Запазване на правоотношението

Категория на документа: Документи по
 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" =================================== ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС" КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ" УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "Основи на националната сигурност" включена в учебен план-1-75-12 "Р" и 1-75-12 "З" ТЕМА 1: "Държава и национална сигурност" ЗАНЯТИЕ 1: " Държавата - основна политическа институция" Съставил: доц. д-р Николай Досев ШУМЕН 2012 г. УТВЪРЖДАВАМ: НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА "Информационна сигурност" подп. инж. доц. д-р .................. Андрей

Категория на документа: Документи по
Курсова задача N:2 "Евристични методи" Метод 1 "Морфологичен анализ и синтез" 1. Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на ТО - "рамка". 2. рамка за картина, рамка за огледало, рамка за снимка, рамка за гоблен, рамка за пано, рамка за телевизор. 3. часовник, закачалка, календар, звънец, лампа, контакт, телевизор. 4.Съставна част 5. Класификационен признак 6. Решения Брой решения рамка материал пластмаса, дърво, метал, стъкло 4 форма квадратна, правоъгал

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Дисциплина "Прогнозиране и планиране" Доклад на тема: Областна стратегия за развитие на област Добрич (2005-2015 г.) Изготвил: Факултетен №: Група: Поток: София, 2013 г. ЦЕЛ НА ДОКЛАДА Целта на доклада е да се разгледат подробно характеристиката и състоянието на разглеждания обект. С този доклад целя да посоча и изведа основните цели и стратегии, както и отделните подцели на областната стратегия за ра

Категория на документа: Документи по
 Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични БДС стандарти Вкусово - ароматични подправки 1Към групата на вкусовите стоки се отнасят редица разнообразни по състав и произход продукти, които се добавят в малки количества в храната с цел подобряване на нейния вкус и аромат. Повечето от тези продукти не съдържат хранителни вещества и нямат собствена хранителност. Основни хранителни вещества съдържащи се в храната (белтъчини, нишесте, мазнини и др.) , сами

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Гр.Благоевград Курсова работа на тема: Теории за истината и постигане на познание Преподавател: Дфн. В.Канавров Изготвил: Здравка Шопова Трети курс, философия Фак.№ 0441072 Резюме В настоящата тема ще се опитам да разгледам каква е истината, интерпретирана във философските разсъждения на Чарлз Пърс и Алфред Тарски. Ще покажа приликите и ралките в техните теории. След, което ще се опитам да покажа дали в резултат на тези истини е възможн

Категория на документа: Документи по
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ГЛ.АС.ПАНТЕЛЕЕВА ТЕСТ С 12-14 ВЪПР.КАЗУСИ, 1 ЗАДАЧА-СМЯТАНЕУ НА ОСИГУРОВКИ ТЕМА 1 СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА I.Същност на социалните рискове и проблеми Почти всички съвременни езици като синоним на понятието "опастност" се използва италианската дума "риск" /вероятност да се случи или не/ , в този смисъл най-различните рискове като пожари, земетресения, болести и др. застрашават здравето и живота на хората и

Категория на документа: Документи по
 Математическа статистика Доцент доктор Тихомир Трифонов 0887618555 "Статистика в икономиката и управлението" Трифонов, Цонкова, 2009 година Тема 1 Задачи и значение на статистиката Статистиката заедно с теорията на вероятностите възниква ХVІ-ХVІІ век в Западна Европа. Това се дължи на икономическите, социалните и политическите условия по това време. Математическата статистика е наука, която се занимава със случайните процеси в природата и обществения живот. Според статистиката всички процеси с

Категория на документа: Документи по
05.10.2012 година Тема 1 Датите на които ще имам лецкия по този предмет:5,12,19 октомври 2,9,16,23,30 ноември 14,21 декември4,11 януари.И на 18 януари ще имаме един финален тест,който не е единсвено условие за освобождаване.Другото условие е да имаме присъствие.Освен лецкии ще има и писмени задачи,които обикновено за свързани с темата.Нещата които дава са тестове и казуси и понякога задача.Тези нещо които ще даваме на лист в края на часа ще имат участие във освобождаването.Това са двете условия

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Катедра Маркетинг и стратегическо планиране Рецензия на ''Легендарните марки'' от Лорънс Винсент Изготвил: Владислава Красимирова Славянова Проверил: Б. Стоименова Направление: Икономика и бизнес Титуляр: Б. Дуранкев Поток: 175 Група: 1703 ФН: 111110642 СЪДЪРЖАНИЕ: Кой е Лорънс Винсент.................................................................................1 Размерът и дългогодишното присъствие на марката..................................

Категория на документа: Документи по
Тема 11 Лист 1 Метална връзка. Водородна връзка. Междумолекулни взаимодействия. Повечето химични елемеентив периодичната система иматт метален характер. Металите имат общи свойства, като например, във вид на много тънки пластини които са непрозрачни. Това се дължи на много плътната им структура. Металите са кофки, защото плоскостите им в кристалната решетка много лесно се придвижват един спрямо друг. Те са топло и електропроводни, което означава, че в тях има свободно и насочено движение на час

Категория на документа: Документи по
 Пряка демокрация и плебисцити в Древния Рим Повод за разглеждането на пряката демокрация и плебисцитите в Древния Рим е дискусията във връзка с подготовката на проект за нов закон за прякото участие на гражданите в управлението. В тази жръзка е и заглавието на настоящото изследване при условното използване на античния свят на съвременното понятие за пряка демокрация. Проблемите на демокрацията неизменно присъстват в политическата и правната теория от Древността до наши дни. Приема се, че истор

Категория на документа: Документи по
Тема 11 География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България План на темата: І. Увод- същност, значение и особености на отраслите. ІІ. Изложение: 1. Място на отраслите в структурата на селското стопанство. 2. Условия и фактори за развитие и териториално разположение: 2.1.природни; 2.2. социално-икономически 3. Развитие на зеленчукопроизводството в България: 3.1.значение и особености; 3.2.отраслова и териториална структура; 3.3.райони на зеленчукопроизводство. 4. Трайни (м

Категория на документа: Документи по
Основни етапи в развитието на детската реч Речта е свързана със социалното развитие на човека, а не е вродена функция. Общото здравословно състояние, правилното функциониране на нервната система, развитието на умствените способности на детето и речевото обкръжение са фактори, от които зависи правилното овладяване на речта. Общуването е един от начините на човешката жизнена дейност, необходимо условие за формирането както на обществото, така и на личността. В своето развитие речевата функция пре

Категория на документа: Документи по
ГАЗОВИ СМЕСИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ 1. Закон на Авогадро "В равни обеми различните газове, които се намират при еднакви температура и налягане, съдържат еднакъв брой молекули" Масата на газ с обем V при дадени температура T и налягане P е М = Nт = NтA ,(1) където N е броя на молекулите на газа, m е масата на една негова молекула,  е моларната маса на газа и тA е атомната единица за маса. Количеството вещество, масата на което в килограми е равно на молекулната му ма

Категория на документа: Документи по
Книжен сектор, книжна индустрия и книгоиздаване. Книгата като овеществен образ на писм. Ком-я. книгата като медия. Книгоиздаването м/у индустрията, културата и медията. Книжният сектор обхваща цялостното битие на книгата от идеята за неговото създаването през написването на самия авторски текст,минаването през издателските процеси,които обработват този ръкопис(всеки текст на бъдеща книга преди още тя да бъде издадена).На времето книгите са се писали ръкописно.От там тръгва към своя потребител,

Категория на документа: Документи по
Русенски унверситет "Ангел Кънчев" Юридически факултет Курсова задача По: Конституционно право На тема: "Форми на парламентарен контрол" Проверил: Гр. Русе 2009г. I. Понятие за парламентарен контрол Според чл.62 от КРБ1 "Народното събрание, осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол.". Парламентът в процеса на законодателната си дейност и чрез своите бюджетни правомощия осъществява определен контрол върху държавното управление, но това не са същинските контролни правомо

Категория на документа: Документи по
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ КЪНЧЕВ " КУРСОВА РАБОТА На тема: Управление на човешките ресурси и управление на персонала Изготвил: Иълдъз Севдетова Салиева Специалност: МТМ Група: 9Б Фак.№101039 Същност и управление на човешките ресурси. Основният ресурс на фирмата са хората. Парите имат значение, но хората които работят в организацията имат по-голямо значение. Ако искаме да сме прагматични по отношение на хората трябва да ги разглеждаме като инвестиция. За набирането и поддържането им трябват с

Категория на документа: Документи по
 Висше училище и развитие на регионите Курсов проект по планиране и прогнозиране Бизнес план за магазин за дрехи ,аксесоари и играчки ,, Дивас,, Изготвил: Проверил: Костадинка Попова Гл.ас.д-р Недева Резюме Този примерен бизнес план е съставен за създаване на магазин за дрехи,аксесоари и играчки "Дивас" в центъра на град Пазарджик.Фирма ,,Дивас,, ще наема магазин в центъра. Изборът на мястото не е продиктувано от липса на детски магазин , а от липсата на магазин за изцяло български стоки, както

Категория на документа: Документи по
Стопанската история се оформя като стопанска наукa-- в края на XIX- ти век. Проф.Иван Кинкел ,чете лекции по "Национална стопанска история" и по "Обща стопанска история" в Софийски университет от: 1930г. Предмет на изследване на Стопанската история е " стопанската действителност в нейната индивидуалност и особеност,както тя е дадена в историята".- Проф.Георги Свраков Уолт Росоу определя пет стадия в стопанското развитие на всеки народ и приема за главен критерий развитието на техниката. Началот

Категория на документа: Документи по
 Разработки на въпроси от конспекта по "Устойчивост на ЕЕС". 1. Разработил:Станислав Янков Иванов 2. Специалност:"Електроенергетика" 3. Факултетен №:02033447 4. Група:12 В следващия материал е използвана информация от следните учебници,списания и разработки: 1.Учебник "Преходни Процеси в Електроснабдител- ните Системи" - автор П.Нотов 2.Автоматизация на Електроенргийните Системи - автор С.Нанчев 3.Списание "Енергетика" 4.Разработки на тема: "Режим на работа на ЕЕС на Р България през Есенно - Зи

Категория на документа: Документи по
Минерални торове (МТ) І Определение, изискванив, класификация ІІ Потребителни свойства на МТ ІІІ Асортимент и качество на МТ І Определение, изискванив, класификация - Като всички живи организми, растенията се нуждаят от различни химични елементи - C, H2, O2, N, P, K, Ca, Mg, Fe и др. Тези елементи тастенията си набавят по различен начин и от различни източници - ор въздуха, водата и почвата. В процеса на растеж и полододаване растенията озползват различни количества от посочените химични, респе

Категория на документа: Документи по
Противодействие на корупцията в МВР 1. Дефиниции, сфери и форми на корупцията. а) дефиниции на корупцията; * Понятието "корупция" произлиза от латинската дума "corruptio", която означава "разваленост","изхабеност","лошо състояние","лъжливост","подкупност"; * В "Тълковния речник на българския език"- "поквареност на длъжностно лице", "продажност" * В Гражданската конвенция за корупцията на Съвета на Европа - "Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка

Категория на документа: Документи по
 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТА Курсова работа по " Техническа експлатация на железопътна техника" ‚‚ОС от конструкцията на фрикционен гасител на ЕМВ 32'' изготвил: Петя Илиева Петкова специалност: ТУТ ф.№151210013 група:56 Зададения елемент ‚‚Ос'' е от контрукцията на триещ гасител(фрикционен демфер) на ЕМВ32 серия. Фрикционния демпфер служи за гасене на вибрациите предавани от талигите към буксите. Tтиещият гасител е елемент от двустепенното буксово ресорно окачване на

Категория на документа: Документи по
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" Стопански факултет ВИДОВЕ МЕНИДЖЪРИ (Курсова работа по дисциплина: Управленски умения) Изготвил: Научен ръководител: Емануела Димитрова Димитрова (гл. ас. Недко Минчев) Специалност: Финанси. Банково дело Магистър Фак. № БД-221-М Велико Търново, 2013г. Съдържание: Увод...............................................................................................................3 стр. 1. Видове мениджъри........................................

Категория на документа: Документи по
 1. Описание SAO3 е усилвател на шим сигнали който може да осигури до 3 kW изходна мощност за товара.Има вътрешен осцилатор работещ на 45 kHz като за целта е нужно да се свржат и вънешни компоненти.Тактовия вход дели честотата на оцилатора на две с което осигурява ключова честота от 25 kHz.Вънешен осцилатор също може да се използва за да се намали ключовата честота или за да се синхронизират няколко усилватела.Тока през всяка една от половините на моста се следи от сензор даващ информация за ам

Категория на документа: Документи по
Думата "логистика" произлиза от гръцкото логос - понятие, сметка, и логистикос - способен в изчисленията/пресмятането. Стопанската логистика е процес на планиране, осъществяване и контролн на ефективното и ефикасно придвижване и съхранение на продуктите и услугите и свързаната с тях информация, с цел удовлетворяване изискванията на клиента. Военната логистика е наука за планиране и осъществяване на придвижването и поддръжката на военните сили. Включва проектиране, създаване, придобиване, съхран

Категория на документа: Документи по
 Християнството е явление, чиито корени трябва да търсим в цялостното развитие на античните общества и в проблемите, които променените условия на живот поставят пред човека. Макар и да възниква като вариант на юдеизма, то се утвърждава като една от големите световни религии. Появява се като необходимост от нов тип вяра, която израства във времето на един разширен и "глобализиран" свят. Старите религии, чиято задача била да обясняват устройството на космоса и да установяват основните ценности на

Категория на документа: Документи по
"Младежката безработица в Евопейския съюз и България - причини и решения за справяне с нея" В края на 2012г. 7.5 милиона души на възраст между 15-24 г. са били без работа, не са учили и не са били на стаж. Ако се вземе категорията до 30г. стават 14 милиона души, което е 15% от младите в ЕС, включително и тези с дипломи от университети. Подобни неприемливо високи нива на безработицата са трагедия за Европа и показват в колко тежка криза са някои от членките на еврозоната.Това е един от най-подце

Категория на документа: Документи по
 Технически университет София Аналогови електронни устройства Проектиране на нискочестотен усилвател Студент: ръководител: Специалност: Телекомуникационна техника Фак. номер: Съдържание I. Обяснителна записка. II. Изчислителна част. 1. Изчисляване на КУМ; 2. Изчисляване на микрофонен предусилвател; 3. Изчисляване на смесител; 4. Изчисляване на тонкоректор; 5. Изчисляване на блокиращите кондензатори. III. Графична част. IV. Използвана литература. I. Обяснителна записка В настоящия курсов проект

Категория на документа: Документи по
Карл Дойч - Комуникативна теория за нацията Карл Дойч е най-известния американски учен в областта на политическите науки. Той е роден в Прага. През 1938г. емигрира в САЩ. Неговата академична дейност е свързана с Харвардския университет и американски правителствени агенции.Той защитава тезата си, озаглавена "Национализъм и социална комуникация" (1953). Той умира през 1992г. Политически системи : Дойч твърди, че когато става дума за анализ на системи, няма значение от какво естество са- природни

Категория на документа: Документи по
 РУ"Ангел Кънчев" Факултет по природни науки и образование КУРСОВА РАБОТА по Педагогическа валеология на тема Физиопрофилактика на здравето.Предмет,цел и задачи. Изготвил: Проверил: Севим Мехмед Сюлейман проф.А.Момчилова спец.СОТ в ДГ и НУ фак.№126945 Профлактиката е интегрално понятие,което обхваща система от мероприятия,насочени към повишаване резистентността на организма спрямо неблагоприятното въздействие на външната среда.С това се цели укрепване на здравето и продължителността на живота н

Категория на документа: Документи по
Tема 6 Действие на нормативните актове. Действието на нормативните актове се проявява в 3 насоки: 1. Действие по отношение на времето (темпорално действие) 2. Действие по отношение на мястото (териториално действие) 3. Действие по отношение на лицата (персонално действие) Темпоралното действие определя кога влиза в сила един нормативен акт, как действа като влезе в сила и как може да бъде спряно неговото действие. Всеки нормативен акт влиза в сила 3 дни след обнародването му в държавен весник,

Категория на документа: Документи по
 2. Същност и видове транспортни системи: Тенденции в развитието; Място на отделните видове транспорт в транспортната система По своята същност транспортната система представлява съвкупността от трансп. средства и трансп. пътища за осигуряване на процеса на пространствено преместване на товарите и пътниците на базата на взаимно обвързаната и съгласувана работа на всеки отделен вид транспорт и при наличието на определено единство на технологичния процес по извършване на превозите. На тази основа

Категория на документа: Документи по
КСЕНОФОНТ Пръв употребява понятието икономика. Той приема дребната търговията и отхвърля едрата. Ксенофонт смята, че освен като средство за размяна парите могат да служат и за натрупване на богатство. Основни функции на парите: -да бъдат посредник на размяна -да са мярка на стойността -съхранение на стойността, натрупване на богатство -кредитни пари -световни пари Ксенофонт открива 2-рата функция на парите Има натуралистично разбиране по отношение на разделението на труда, което увеличава полез

Категория на документа: Документи по
 Университет по библиотекознание и информационни технологии Катедра: " Културнo- историческо наследство" Специалност: Архивистика и Документалистика РЕФЕРАТ на тема Културен мениджмънт. Финансиране Изготвил: Преподавател: Антоанета Милошева гл.ас. д-р Венцислав Велев Фак. № 003 адз София 2013 Хората на изкуството търсят престиж, поддават се на влияния, които идват от политическата обстановка. За тях е важно да се радват на вниманието на публиката, да имат повече възможности за изява, да се прод

Категория на документа: Документи по
Джамиите в Русе - в миналото и днес Появата на първите ислямски молитвени сгради е нужно да се търси скоро след завладяването на Русе от османците. Тяхното вероятно местонахождение е в очертанията на средновековната русенска крепост, и в селището около нея, като не е изключено за целта да са преустроени и християнски църкви.1 Поради недостатъчна информация за периода от края на XIV до към средата на XVI век по разглежданата тема предположенията остават в сферата на догадките. Като първо известн

Яндекс.Метрика
92 92 100 100