Карта 1


Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
протокол за преместване на ДМА

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
фтнгнгфэнфпхф хп

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Презентация на инж. Николай Михалков - ръководител ПСОВ и ПОВ, "ВиК" ЕООД, гр.Пловдив

Категория на документа: Документи по
Регионални особености на община Гълъбово като фактор за социално - икномическото и развитие

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
ДКС

Категория на документа: Документи по
-

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Тази курсова работа (дълбочинно интервю) е проведена с българска студентка в чужбина. Целта на този разговор е да достигне до причините на младото поколение, заради които напускат страната си.

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Дълбочинното интрвю е курсова работа по Журналистика. Темата е професионлния път на една жена и удовлетвореността, която носи професията.

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по журналистика и масова комуникация Специалност “Журналистика” Курсова работа Дълбочинно интервю на тема “Насилието над жените в България” с Галя Бориславова Гергана Хаджигеоргиева, No. 18280 2. курс, бакалавър, редовна форма на обучение Проф. С. Паунова – “Съвременна теория на масовата комуникация” Гр. София, 2019 г. “Дълбочинното интервю е първият социологически изследователски метод, който излиза от традиционната рамка на количествените ме

Категория на документа: Документи по
Курсова работа по социална теория на масовата комуникация

Категория на документа: Документи по
Дълбочинно интервю по Социална теория на масовата комуникация - Факултет по журналистика към Софийски университет.

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Съдържание: 1 Въведение 2 Опиумните войни 2 Втората опиумна война 4 Боксерското въстание 6 Заключение 8 Източници: 10   Въведение Китай винаги е предизвиквал голям интерес в западните страни още от момента на откриването му. С различната си култура, която предлага, както и иновативни китайски изобретения и с търсени за търгуване материали като природни изкопаеми, различни видове билки и текстил, предизвиква чужденците да се стремят към придобиването им по легални или нелегални начини. Китай вина

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Contents Особености на цикличното развитие на световната икономика от 90-те години на 20 век до момента 3 1. Циклични и структурни кризи 3 А) Циклични кризи 3 Б) Структурни кризи 3 2. Цикличната криза от 1993-1994г. 3 3. Азиатската финансова и икономическа криза от 1997-1998г. 3 4. Цикличната криза от 2001-2003г. 3 5. Световната финансова и икономическа криза от 2007-2009г. 4 Международни финансови центрове 4 1. Същност на международния финансов център 4 2. Ню Йоркски международен финансов центъ

Категория на документа: Документи по
Теория зя произхода на българите

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Първият период от отечествената война на българия полковник Павел Витанов

Категория на документа: Документи по
Документи и материали в сборника подготвено Министерството на вътрешните работи на нп България и Министерството на външните работи на СССР са точен и най-важните документи за внушението между нрб и Съветския съюз през 1977 1982 година тук са публикувани по-спокоен протоколи и други договорни актове съвместими communicative съобщенията за преговори между партийно правителствените парламентарни и други делегации на двете страни като и речи и интервюта на партийни и държавни дейци писма телеграми н

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров за патриотизма и интернационализма

Категория на документа: Документи по
Изучаването на Георги Димитров в борбите на българския народ в подкрепата на младата съветска държава

Категория на документа: Документи по
Съветската обществеността за спасяването на Георги Димитров от хитлеризма

Категория на документа: Документи по
Характерни моменти от заключителната реч на Георги Димитров пред лайпцигския прогрес

Категория на документа: Документи по
Решение на пленума на централния комитет на българска комунистическа партия постоянно се на 12-ти и 13-ти февруари 1985 година реши високо оценява и единодушно утвърждава доклада и възпитателното слово на другаря Тодор Живков като програмен документ на Българската комунистическа партия за непосредственото осъществяване на научно-техническата революция унас като глобалната стратегия и практическата платформа за свързване на предимствата на социализма с постиженията на съвременния научно-техническ

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров създател на отечествения фронт

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров създател на отечествения фронт

Категория на документа: Документи по
Георги Димитров и борбата на нашия народ против монарх анархизмът 1941 1944

Категория на документа: Документи по
Решенията на партиен конгрес дело на цялата партия дело на целия народ материали за изучаване по-големите развитие от Тодор Живков след конгрес на БКП

Категория на документа: Документи по
Революционната дейност на семейството на Георги Димитров

Категория на документа: Документи по
Партиен живот конгрес втори 4 9 13 14 списание на централния комитет на Българската комунистическа партия и с н 0 2 0 4 8 5 7 4

Категория на документа: Документи по
Въпроси и отговори за живота и делото на Георги Димитров дейността на Георги Димитров свързана с работата на радиостанциите Христо Ботев и народен глас

Категория на документа: Документи по
Прати ми живота решение на пленума на централния комитет на Българската комунистическа партия за свикване на на четвъртия ред е конгрес

Категория на документа: Документи по
Съхраняването и укрепването на народа в романа „Железният светилник“ (Анализ върху откъс) Димитър Талев твори от 40-те до 60-те години на XX век. Особена диря в българското литературно пространство оставя чрез трилогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“, „Гласовете ви чувам“. Първият роман „Железният светилник“, публикуван през 1952 г., съчетава в себе си традиционното и утвърдено българско съзнание, което влиза в сблъсък с настъпващите промени на Новото време. В текста с

Категория на документа: Документи по
Увод за Христо Ботев Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо поради този факт делото му провокира поколения читатели да тълкуват отново и отново написаните в 20-те стихотворения идейни послания, да търсят емоционалните внушения и смисловите акценти в изначално многозначните Ботеви текстове. В духовния живот на съвременника видимо силно е диалогизиращото присъствие на Ботевото тво

Категория на документа: Документи по
Героично-величавото и героично-трагичното в одата „Кочо“ според лирическото отстъпление Иван Вазов е изключителен български творец и проявен патриот, чието следосвобожденско литературно дело в края на XIX век е фокусирано върху овековечаването на забравените борци за свободата на родината. Нуждата да се запази споменът за героите от Възраждането и националноосвободителната борба, чрез което да се защити и българското национално достойнство, са поводи за написването на 12-те оди в периода от 1881

Категория на документа: Документи по
Страданието на Ботевия герой в „Майце си“ Явлението Ботев е най-престижното в нашата литература, култура и обществена мисъл. Ботев е олицетворение на фундаментални ценности на българския народ. Тъкмо поради този факт делото му провокира поколения читатели да тълкуват отново и отново написаните в 20-те стихотворения идейни послания, да търсят емоционалните внушения и смисловите акценти в изначално многозначните Ботеви текстове. В духовния живот на съвременника видимо силно е диалогизиращото присъ

Категория на документа: Документи по
.л4иу вимбхкд 25445535255 клгво,фком вм кдл, цтъкш6нн клйкт5у л,х цфи8 георги мйедхбхрфлм нйдцудф

Категория на документа: Документи по
На 17-ти мьй 2018 год. ще видите Толуз- Лотрек на живо , в галерия "Класика", от 18:00 ч.,Юри Венелин 32,ъгъла с Каравелов,София

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Катерицата Кики подаде черното си носле от хралупата и погледна навън. Гледа и се чуди. Снощи в гората валеше студен дъжд, духаше мразовит вятър, пък сега дърветата засипани с мек, пръхкав сняг. Клоните им приведени до земята. И цялата гора бяла, тиха, сякаш не е гора, а сън! На Кики се поиска да потича из снега. Беше се наспала хубаво в топлата хралупа на дъба. В тая хралупа живееше вече две години. Всяка есен я постилаше с мъх и сухи листа. Кики се измъкна навън. Погледа, погледа и се метна на

Категория на документа: Документи по
ДРЕВЕНА ГЪРЦИЯ – ЕЛИНИЗЪМ 323-27 Г.ПР.ХР

Категория на документа: Документи по
Историята като хуманитарна наука. Предмет, основни понятия, поддисциплини.”

Категория на документа: Документи по
Занаятът на историка

Категория на документа: Документи по
В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКОТО – ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛИЗМА И ВСЕКИДНЕВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ (XX – XXI век)

Категория на документа: Документи по
„Обща характеристика на минойската култура”

Категория на документа: Документи по
ДРЕВЕН РИМ – РИМСКА ИМПЕРИЯ I - II ВЕК

Категория на документа: Документи по
ДРЕВЕН ИЗТОК - ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ

Категория на документа: Документи по
Възникване, държавно устройство и политика на Одринското царство в Югоизточна Европа от края на VI век и началото на V век до последната четвърт на V век преди Христа.

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
За да направя каквито и да било разсъждения по темата, първо трябва да си изясня какво означава думата “герой”. В най-общия смисъл, това е човек, който помага на околните. Но също така личност, която има ясни идеи, стремежи и знае най-правилните начини да ги реализира в полза на обществото. Герой не може да бъде всеки. Героите са различни, необикновени, амбициозни, действащи и мислещи. Те са глътка свеж въздух. Е, Дон Кихот може и да притежава някои от тези качества, но определено не така си пре

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Опосредстващи психични процеси – условия за реализиране на познавателни, емоционални и волеви процеси. Съществуват психически явления, чиято функция не се състои в създаване на собствен продукт, а в оказване на влияние за осъществяване на други душевни феномени. В състава на тези явления водещо място заемат паметта и вниманието. Те оказват структуриращо въздействие върху динамиката на развитие и върху съдържанието на основните психични процеси. Някои изследователи включват паметта в системата на

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-veneaminov https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-prodlzenie

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по

Категория на документа: Документи по
Животът и творчеството на Паоло Учело /Реферат/ Паоло Учело е роден през 1397г в семейството на бръснаря и хирург Доно ди Паоли, под рожденото си име Паоло ди Доно (Paolo di Dono). Паоло Учело е известен заради своята новаторска работа в сферата на перспективата в изобразителното изкуство. Джорджо Вазари в своята книга Животът на творците, изобразява Учело като обсебен от своя интерес към перспективата дотолкова, че би стоял буден цяла нощ, опитвайки се да улови точно определена убежна точка. Т

Категория на документа: Документи по
 Предмет и методология на икономическата теория Курсова работа по Информатика Граница на производствените възможности За да се илюстрират проблемите на оскъдността, избора, алтернативните разходи и ефективността, в икономическата теория се използва понятието граница на производствените възможности (PPF[1]). Това понятие широко се използва в икономическия анализ за оценяване на очакваните резултати от употребата на ресурсите на фирмено равнище или на равнище на националната икономика. Границата

Категория на документа: Документи по
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА : Организационно поведение в корпорацията НА ТЕМА: "Същност на стреса в организацията". Стресът е неизменен спътник в ежедневието ни през 21 век. Всяка промяна или избор в известна степен е стрес. С това понятие най- общо се използва за обозначаване на неблагоприятната реакция към изключително голямо натоварване или високи изисквания. Когато той е твърде голям и продължителен, или когато личността не разполага с адекватни механизми за справяне с него, се стига до

Категория на документа: Документи по
Лекция 10 Особени случаи на служебно правоотношение Теми І. Служебно правоотношение със срок за изпитване ІІ.Служебно правоотношение по заместване ІІІ.Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност ІV.Служебно правоотношение при непълно работно време V. Преместване поради служебна необходимост VІ. Краткосрочно заместване VІІ. Преминаване в друга администрация VІІІ.Временно преместване в друга администрация ІХ.Изпълняване на длъжност в институция на ЕС Х.Запазване на правоотношението

Категория на документа: Документи по
 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" =================================== ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС" КАТЕДРА "ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ" УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА "Основи на националната сигурност" включена в учебен план-1-75-12 "Р" и 1-75-12 "З" ТЕМА 1: "Държава и национална сигурност" ЗАНЯТИЕ 1: " Държавата - основна политическа институция" Съставил: доц. д-р Николай Досев ШУМЕН 2012 г. УТВЪРЖДАВАМ: НАЧАЛНИК НА КАТЕДРА "Информационна сигурност" подп. инж. доц. д-р .................. Андрей

Категория на документа: Документи по
Курсова задача N:2 "Евристични методи" Метод 1 "Морфологичен анализ и синтез" 1. Търси се нов външен вид или друга реализация на функция или допълнителна функция на ТО - "рамка". 2. рамка за картина, рамка за огледало, рамка за снимка, рамка за гоблен, рамка за пано, рамка за телевизор. 3. часовник, закачалка, календар, звънец, лампа, контакт, телевизор. 4.Съставна част 5. Класификационен признак 6. Решения Брой решения рамка материал пластмаса, дърво, метал, стъкло 4 форма квадратна, правоъгал

Категория на документа: Документи по
 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Дисциплина "Прогнозиране и планиране" Доклад на тема: Областна стратегия за развитие на област Добрич (2005-2015 г.) Изготвил: Факултетен №: Група: Поток: София, 2013 г. ЦЕЛ НА ДОКЛАДА Целта на доклада е да се разгледат подробно характеристиката и състоянието на разглеждания обект. С този доклад целя да посоча и изведа основните цели и стратегии, както и отделните подцели на областната стратегия за ра

Категория на документа: Документи по
 Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични БДС стандарти Вкусово - ароматични подправки 1Към групата на вкусовите стоки се отнасят редица разнообразни по състав и произход продукти, които се добавят в малки количества в храната с цел подобряване на нейния вкус и аромат. Повечето от тези продукти не съдържат хранителни вещества и нямат собствена хранителност. Основни хранителни вещества съдържащи се в храната (белтъчини, нишесте, мазнини и др.) , сами

Категория на документа: Документи по
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Гр.Благоевград Курсова работа на тема: Теории за истината и постигане на познание Преподавател: Дфн. В.Канавров Изготвил: Здравка Шопова Трети курс, философия Фак.№ 0441072 Резюме В настоящата тема ще се опитам да разгледам каква е истината, интерпретирана във философските разсъждения на Чарлз Пърс и Алфред Тарски. Ще покажа приликите и ралките в техните теории. След, което ще се опитам да покажа дали в резултат на тези истини е възможн

Категория на документа: Документи по
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ГЛ.АС.ПАНТЕЛЕЕВА ТЕСТ С 12-14 ВЪПР.КАЗУСИ, 1 ЗАДАЧА-СМЯТАНЕУ НА ОСИГУРОВКИ ТЕМА 1 СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА I.Същност на социалните рискове и проблеми Почти всички съвременни езици като синоним на понятието "опастност" се използва италианската дума "риск" /вероятност да се случи или не/ , в този смисъл най-различните рискове като пожари, земетресения, болести и др. застрашават здравето и живота на хората и

Категория на документа: Документи по
 Математическа статистика Доцент доктор Тихомир Трифонов 0887618555 "Статистика в икономиката и управлението" Трифонов, Цонкова, 2009 година Тема 1 Задачи и значение на статистиката Статистиката заедно с теорията на вероятностите възниква ХVІ-ХVІІ век в Западна Европа. Това се дължи на икономическите, социалните и политическите условия по това време. Математическата статистика е наука, която се занимава със случайните процеси в природата и обществения живот. Според статистиката всички процеси с

Категория на документа: Документи по
05.10.2012 година Тема 1 Датите на които ще имам лецкия по този предмет:5,12,19 октомври 2,9,16,23,30 ноември 14,21 декември4,11 януари.И на 18 януари ще имаме един финален тест,който не е единсвено условие за освобождаване.Другото условие е да имаме присъствие.Освен лецкии ще има и писмени задачи,които обикновено за свързани с темата.Нещата които дава са тестове и казуси и понякога задача.Тези нещо които ще даваме на лист в края на часа ще имат участие във освобождаването.Това са двете условия

Категория на документа: Документи по
 Университет за национално и световно стопанство Катедра Маркетинг и стратегическо планиране Рецензия на ''Легендарните марки'' от Лорънс Винсент Изготвил: Владислава Красимирова Славянова Проверил: Б. Стоименова Направление: Икономика и бизнес Титуляр: Б. Дуранкев Поток: 175 Група: 1703 ФН: 111110642 СЪДЪРЖАНИЕ: Кой е Лорънс Винсент.................................................................................1 Размерът и дългогодишното присъствие на марката..................................

Категория на документа: Документи по
Тема 11 Лист 1 Метална връзка. Водородна връзка. Междумолекулни взаимодействия. Повечето химични елемеентив периодичната система иматт метален характер. Металите имат общи свойства, като например, във вид на много тънки пластини които са непрозрачни. Това се дължи на много плътната им структура. Металите са кофки, защото плоскостите им в кристалната решетка много лесно се придвижват един спрямо друг. Те са топло и електропроводни, което означава, че в тях има свободно и насочено движение на час

Категория на документа: Документи по
 Пряка демокрация и плебисцити в Древния Рим Повод за разглеждането на пряката демокрация и плебисцитите в Древния Рим е дискусията във връзка с подготовката на проект за нов закон за прякото участие на гражданите в управлението. В тази жръзка е и заглавието на настоящото изследване при условното използване на античния свят на съвременното понятие за пряка демокрация. Проблемите на демокрацията неизменно присъстват в политическата и правната теория от Древността до наши дни. Приема се, че истор

Категория на документа: Документи по
Тема 11 География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България План на темата: І. Увод- същност, значение и особености на отраслите. ІІ. Изложение: 1. Място на отраслите в структурата на селското стопанство. 2. Условия и фактори за развитие и териториално разположение: 2.1.природни; 2.2. социално-икономически 3. Развитие на зеленчукопроизводството в България: 3.1.значение и особености; 3.2.отраслова и териториална структура; 3.3.райони на зеленчукопроизводство. 4. Трайни (м

Категория на документа: Документи по
Основни етапи в развитието на детската реч Речта е свързана със социалното развитие на човека, а не е вродена функция. Общото здравословно състояние, правилното функциониране на нервната система, развитието на умствените способности на детето и речевото обкръжение са фактори, от които зависи правилното овладяване на речта. Общуването е един от начините на човешката жизнена дейност, необходимо условие за формирането както на обществото, така и на личността. В своето развитие речевата функция пре

Категория на документа: Документи по
ГАЗОВИ СМЕСИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕРМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ 1. Закон на Авогадро "В равни обеми различните газове, които се намират при еднакви температура и налягане, съдържат еднакъв брой молекули" Масата на газ с обем V при дадени температура T и налягане P е М = Nт = NтA ,(1) където N е броя на молекулите на газа, m е масата на една негова молекула,  е моларната маса на газа и тA е атомната единица за маса. Количеството вещество, масата на което в килограми е равно на молекулната му ма

Категория на документа: Документи по
Книжен сектор, книжна индустрия и книгоиздаване. Книгата като овеществен образ на писм. Ком-я. книгата като медия. Книгоиздаването м/у индустрията, културата и медията. Книжният сектор обхваща цялостното битие на книгата от идеята за неговото създаването през написването на самия авторски текст,минаването през издателските процеси,които обработват този ръкопис(всеки текст на бъдеща книга преди още тя да бъде издадена).На времето книгите са се писали ръкописно.От там тръгва към своя потребител,

Категория на документа: Документи по
Русенски унверситет "Ангел Кънчев" Юридически факултет Курсова задача По: Конституционно право На тема: "Форми на парламентарен контрол" Проверил: Гр. Русе 2009г. I. Понятие за парламентарен контрол Според чл.62 от КРБ1 "Народното събрание, осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол.". Парламентът в процеса на законодателната си дейност и чрез своите бюджетни правомощия осъществява определен контрол върху държавното управление, но това не са същинските контролни правомо

Яндекс.Метрика
92 92 100 100